Θέση: Ηλεκτρολόγος Τεχνίτης ή Βοηθός

ΤΕΧΝΙΚΗ εταιρεία, με έδρα το Κορωπί, ζητεί να προσλάβει Ηλεκτρολόγο Τεχνίτη ή Βοηθό με σχετική εμπειρία. Θέση εργασίας πλήρους απασχόλησης. Ηλικία έως 45 ετών . Βιογραφικά στο email: [email protected]

Τοποθεσία

Απαιτούμενα Στοιχεία

Προϋπηρεσία

1 Χρόνια

Εμπειρία

1 Χρόνια

Δεξιότητες