Θέση: τεχνίτες υδραυλικοί

Ζητούνται τεχνίτες υδραυλικοί ηλικία από 25 έως 50 χρόνων με εργασιακή εμπειρία και όρεξη για εργασία από εταιρία με έδρα το Κερατσίνι άμεση πρόσληψη, πλήρης απασχόληση, παρέχονται μισθός, ασφάλεια, προοπτική εξέλιξης. ΤΗΛ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 6985730799

Τοποθεσία

Απαιτούμενα Στοιχεία

Προϋπηρεσία

1 Χρόνια

Εμπειρία

1 Χρόνια

Δεξιότητες