Θέση: Υδραυλικός

Ζητείται τεχνίτης υδραυλικός και βοηθός για την στελέχωση του τεχνικού τμήματος στο νησί της Μυκόνου . Προσφέρεται  Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών.  Πλήρης Ασφάλιση  Πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και ανάπτυξης δεξιοτήτων

Τοποθεσία

Απαιτούμενα Στοιχεία

Προϋπηρεσία

5 Χρόνια

Εμπειρία

5 Χρόνια

Δεξιότητες

Υπευθυνότητα Συνεργασία με την ομάδα