Θέση: ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Β ΤΑΞΗΣ

Τοποθεσία

Απαιτούμενα Στοιχεία

Προϋπηρεσία

3 Χρόνια

Εμπειρία

3 Χρόνια

Δεξιότητες