Θέση: Ειδικοί Ιατροί

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ Εργοδότης: Κοινωνικός Συνεταιρισμός Αλληλεγγύης Alba Τόπος εργασίας: δημόσια νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, διαπιστευμένες από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας Γεωγραφική περιοχή: Βόρεια Ιταλία Απαραίτητο προσόν: Πτυχίο Ιατρικής και Τίτλο Ειδικότητας Μέγιστη ηλικία: 40 ετών Ακαθάριστος ετήσιος μισθός (13 μήνες): 50.000,00 ευρώ ακαθάριστο ετησίως Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες για ορισμένο χρόνο με δυνατότητα μονιμότητας Ταξινόμηση: Επίπεδο F1 Δωρεάν μαθήματα Ιταλικών: 30 ώρες online πριν την άφιξη στην Ιταλία με τελική εξέταση 60 ώρες online μετά την άφιξη στην Ιταλία με εξετάσεις επιπέδου B2 Διαμονή: δωρεάν για τον πρώτο μήνα σε φοιτητικές λέσχες, οικοτροφεία κ.λπ. (από τον δεύτερο μήνα με χρέωση του ιατρού) Οικονομικά οφέλη για την επίτευξη των στόχων παρουσίας Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: [email protected] Η προσφορά απευθύνεται ανεξαρτήτως φύλου. Οι πληροφορίες για τους υποψηφίους σύμφωνα με το άρθρο. 13 του κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.coopalba.org/lavora-con-noi/privacy-candidati-2/

Τοποθεσία

Απαιτούμενα Στοιχεία

Προϋπηρεσία

0 Χρόνια

Εμπειρία

0 Χρόνια

Δεξιότητες