Θέση: Νοσηλευτές

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ Απαραίτητο προσόν: Πτυχίο Νοσηλευτικής Μέγιστη ηλικία: 35 ετών Εργοδότης: Κοινωνικός Συνεταιρισμός Αλληλεγγύης Alba Τόπος εργασίας: κλινικές και οίκοι ευγηρίας, διαπιστευμένοι από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας Γεωγραφική περιοχή: Βόρεια Ιταλία Ακαθάριστος ετήσιος μισθός (13 μήνες): 24.000,00 ευρώ μικτό ετησίως Διάρκεια σύμβασης: 24 μήνες για ορισμένο χρόνο με δυνατότητα μονιμότητας Ταξινόμηση: Επίπεδο D2 Δωρεάν μαθήματα Ιταλικών: 30 ώρες online πριν την άφιξη στην Ιταλία με τελική εξέταση 30 ώρες online μετά την άφιξη στην Ιταλία με εξετάσεις επιπέδου A2 / B1 Διαμονή: δωρεάν για τον πρώτο μήνα σε φοιτητικές λέσχες, οικοτροφεία κ.λπ. (από τον δεύτερο μήνα με χρέωση του νοσηλευτή) Δυνατότητα οικονομικών οφελών κατά την επίτευξη των στόχων Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: [email protected] Η προσφορά απευθύνεται ανεξαρτήτως φύλου. Οι πληροφορίες για τους υποψηφίους σύμφωνα με το άρθρο. 13 του κανονισμού (ΕΕ) 679/2016 διατίθενται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.coopalba.org/lavora-con-noi/privacy-candidati-2/

Τοποθεσία

Απαιτούμενα Στοιχεία

Προϋπηρεσία

0 Χρόνια

Εμπειρία

0 Χρόνια

Δεξιότητες