Θέση: FULL-STACK WORDPRESS DEVELOPER

IDEAL CANDIDATE • Over three years of experience in a similar position • Strong knowledge of HTML, CSS, JavaScript, PHP, WordPress • Experienced with code versioning and debugging tools • Skilled in performance and speed optimization • Solid understanding of website architecture and SEO • Solid understanding of aesthetics, UX, and responsive design • Team player with exceptional communication skills • Independent creative thinker with problem-solving skills • Familiar with Mondays and Slack • Understanding of woo commerce -PayPal /stripe checkouts.

Τοποθεσία

Απαιτούμενα Στοιχεία

Προϋπηρεσία

3 Χρόνια

Εμπειρία

3 Χρόνια

Δεξιότητες