ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ,ΤΕΧΝΙΚΕΣ

  • Ρέθυμνο, Ελλάδα

Θέση: ΤΕΧΝΙΤΗΣ ΞΥΛΟΥΡΓΟΣ

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΞΥΛΟΥ.

Τοποθεσία

Απαιτούμενα Στοιχεία

Προϋπηρεσία

2 Χρόνια

Εμπειρία

2 Χρόνια

Δεξιότητες