Θέση: ΕΙΔΙΚΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ

Zητούνται • 6 ιατροί Αναισθησιολόγοι • 3 ιατροί Γυναικολόγοι • 2 ιατροί Νευρολόγοι • 1 ιατρός Νεύρο-Ακτινολόγοι Εργοδότης: Κοινωνικός Συνεταιρισμός Αλληλεγγύης Alba Τόπος εργασίας: ιδιωτικό νοσοκομείο διαπιστευμένο από τον ιταλικό ΕΟΔΥ Γεωγραφική περιοχή: Μιλάνο και Βαρέζε, Ιταλία Απαραίτητο προσόν: Πτυχίο Ιατρικής και Τίτλος Ειδικότητας Ακαθάριστος ετήσιος μισθός (13 μήνες): 50.000,00 ευρώ ακαθάριστο ετησίως Διάρκεια σύμβασης: αορίστου χρόνου, υπαλλήλου ή ελεύθερου επαγγελματία 30 ημέρες άδειας ανά έτος απασχόλησης Αποζημίωση λήξης απασχόλησης Δωρεάν αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ιταλικό υπουργείο Αποζημίωση της υποχρεωτικής ασφάλισης για την άσκηση του ιατρικού επαγγέλματος Δωρεάν ιταλικά μαθήματα: 30 ώρες online πριν από την άφιξη στην Ιταλία με τελική εξέταση 60 ώρες online μετά την άφιξη στην Ιταλία με εξετάσεις επιπέδου B2 Διαμονή: δωρεάν για τους δύο πρώτους μήνες (από τον τρίτο μήνα με χρέωση του ιατρού) Οικονομικά οφέλη για την επίτευξη των στόχων παρουσίας Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: [email protected] Η προσφορά ΔΕΝ αναφέρεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το Covid-19. Η προσφορά απευθύνεται ανεξαρτήτως φύλου.

Τοποθεσία

Απαιτούμενα Στοιχεία

Προϋπηρεσία

0 Χρόνια

Εμπειρία

0 Χρόνια

Δεξιότητες