Θέση: ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ ΓΙΑ ΙΤΑΛΙΑ- Padova

Απαραίτητο προσόν: Πτυχίο Νοσηλευτικής (ΑΕΙ/ΤΕΙ) Εργοδότης: Κοινωνικός Συνεταιρισμός Αλληλεγγύης Alba Τόπος εργασίας: Ψυχιατρική μονάδα φροντίδας ατόμων με αναπηρία Γεωγραφική περιοχή: Πάδοβα (Βένετο), Ιταλία Ακαθάριστος ετήσιος μισθός: 40.000,00 ευρώ Είδος σύμβασης: ελεύθερου επαγγελματία (αυτοαπασχόληση) Διάρκεια σύμβασης: αορίστου χρόνου Έναρξη σύμβασης 01/06/2021 Δωρεάν αναγνώριση τίτλου σπουδών από το ιταλικό υπουργείο Δωρεάν μαθήματα Ιταλικών: 30 ώρες online πριν από την άφιξη στην Ιταλία με τελική εξέταση 30 ώρες online μετά την άφιξη στην Ιταλία με εξετάσεις επιπέδου A2/B1 Διαμονή: δωρεάν για τους δύο πρώτους μήνες σε οικοτροφεία, φοιτητικές λέσχες, κλπ (από τον τρίτο μήνα με χρέωση του νοσηλευτή) Δωρεάν Μαθήματα Επαγγελματικής Ανάπτυξης ( Σ.Ι.Ε.: Συνεχιζόμενη Ιατρική Εκπαίδευση) Η προσφορά ΔΕΝ αναφέρεται σε δραστηριότητες που σχετίζονται με το Covid-19. Αποστολή βιογραφικών στη διεύθυνση: [email protected]

Τοποθεσία

Απαιτούμενα Στοιχεία

Προϋπηρεσία

0 Χρόνια

Εμπειρία

0 Χρόνια

Δεξιότητες