Θέση: Μάγειρας

Για να υποβάλετε αίτηση για αυτή την θέση εργασίας, είναι απαραίτητο να στείλετε το βιογραφικό σας στα ΑΓΓΛΙΚΑ (εναλλακτικά στα Γερμανικά ή Ολλανδικά). Τα βιογραφικά σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα ή τεχνητά μεταφρασμένα (google translate ή παρόμοιων προγραμμάτων) θα απορρίπτονται αυτόματα! Η πραγματική γνώση της Αγγλικής, Γερμανικής ή Ολλανδικής γλώσσας θα επαληθευτεί κατά την διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης.Εάν ψάχνετε για μία νέα θέση εργασίας, μία επαγγελματική εμπειρία στο εξωτερικό ή μία νέα πρόκληση, μη διστάσετε να υποβάλετε αίτηση! Για την Υπηρεσία εύρεσης εργασίας A&T Personeelsgroep B.V. στην Ολλανδία, ψάχνουμε για ανεξάρτητους μάγειρες, με διάφορα επίπεδα εμπειρίας. Οι πελάτες μας είναι εστιατόρια στην περιοχή Gelderland της Ολλανδία και συγκεκριμένα στην όμορφη πόλη του Nijmegen. Η εργασία περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες: · Εκτέλεση εργασιών προετοιμασίας, · Αξιολόγηση της ποιότητας των προιόντων και των συστατικών που χρησιμοποιούνται για τα πιάτα, · Προετοιμασία των πιάτων ή μέρος αυτών, σύμφωνα με την συνταγή ή με συγκεκριμένες οδηγίες, · Προετοιμασία και παρουσιάση πιάτων, · Εκτέλεση περιοδικών ελέγχων για την διασφάλιση της ποιότητρας των πιάτων, · Έλεγχος των πιάτων ώστε να εξασφαλίζεται η πληρότητα τους ως προς τα πρότυπα παρουσίασης, · Καθαρισμός του εργασιακού χώρου και των εργαλείων κουζίνας, προκειμένου ο χώρος να διατηρηθεί ως χώρος υγυεινής, · Προσοχή στις λεπτομέρειες και εντοπισμός σημείων βελτίωσης, · Βοήθεια για την παραλαβή προιόντων, · Καταχώρηση και επιβεβαίωση πως η ημερήσια ή η εβδομαδιαία παραγγελία προιόντων έχει γίνει. Ο υποψήφιος πρέπει να διαθέτει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: · Τουλάχιστον ένα (1) έτος εμπειρία ως ανεξάρτητος Μάγειρας, · Προτιμώμενη εμπειρία με τρόφιμα τα οποία σχετίζονται με ειδικές δίαιτες ή αλλεργίες, · Προτιμώμενο δίπλωμα από ξενοδοχείο ή Σχολή μαγειρικής, · Ακρίβεια, ανοχή στο στρες, αξιοπιστία και πρωτοβουλία, · Καλή συμπεριφορα τόσο για ατομική όσο και για ομαδική εργασία, · Η καλή γνώση της Αγγλικής, Γερμανικής ή Ολλανδικής γλώσσας είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΉ. Προσφέρουμε: · Ένα φιλικό και δυναμικό περοβάλλον εργασίας, · Ευέλικτες ώρες εργασίας, · Μία εργασία με δυνατότητα μακροπρόθεσμης σύμβασης και επαγγελματικής κατάρτισης, · Μισθός σύμφωνα με τα πρότυπα της Ολλανδίας, · Διαμονή – κοινόχρηστη κατοικία με ιδιωτικό δωμάτιο (με έξοδα του εργαζόμενου). ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΣΤΕ; Στείλτε μας το βιογραφικό σας στα Αγγλικά, Γερμανικά ή Ολλανδικά! Αυτή η θέση εργασίας αφορά άτομα ανεξαρτήτως φύλλου, σύμφωνα με την νομοθετική διάταξη 903/77 και 125/91. Είδος εργασίας: Πλήρης απασχόλης, Μερική απασχόληση, Μόνιμη Μισθός: Από 1.800€ / μήνα Position: Independent Cook READ CAREFULLY: In order to apply for this job, it is necessary to send your cv in English (alternatively, in German or Dutch). Cvs in any other language or artificially translated (by means of Google Translate or similar programs) will be automatically rejected. The actual knowledge of the English, German or Dutch language will be verified during the phone interview. If you’re looking for a new job, a working experience abroad or a new challenge, don’t hesitate to apply! For our employment agency A&T Personeelsgroep B.V. in the Netherlands, we’re searching for Independent Working Cooks, with various levels of experience. Our client is a restaurant situated in the province Gelderland in the beautiful city of Nijmegen. THE JOB CONSISTS OF THE FOLLOWING ACTIVITIES: · Execution of the preliminary work; · Assessment of the quality of the products and of the ingredients to use for the dishes; · Preparation of the dishes and/or of a part of the dishes, according to the recipe or to specific instructions; · Preparation and garnishment of dishes; · Performance of periodic checks in order to ensure the quality of the dishes; · Checks on the dishes in order to ensure that they are compliant to the presentation standards; · Cleaning of the work environment and of the kitchen tools, in order to keep a hygienic workplace; · Attention to the details and spotting of the points to improve; · Help in the reception of food items; Make sure that the daily or weekly stock order are done and check entry. THE CANDIDATE MUST POSSESS THE FOLLOWING CHARACTERISTICS: · At least one year of experience as independent cook; · Preferred experience with food for special diets or allergies; · Preferred diploma from a hotel/cook school; · Accuracy, stress tolerance, reliability and initiative; · Good attitude for both individual and team work; · A good knowledge of the English, German or Dutch language is MANDATORY. WE OFFER: · A friendly and dynamic work environment; · Flexible working hours; · A job with the possibility of a long-term contract and professional growth; · A salary in accordance with the Dutch standards; · A shared accommodation (at the worker’s expenses). INTERESTED? Send us your cv in English, German or Dutch! This job offer is meant for people of every gender, according to the laws 903/77 and 125/91. Job Types: Full-time, Temporary, Permanent Salary: From €1,800 per month

Τοποθεσία

Απαιτούμενα Στοιχεία

Προϋπηρεσία

1 Χρόνια

Εμπειρία

1 Χρόνια

Δεξιότητες