Θέση: Ανεξάρτητος Συνεργάτης

Ζητούνται 5 συνεργάτες για την ανάπτυξη organization σε συνεργασία με μεγάλο Όμιλο επιχειρήσεων με έδρα την Αγγλία. Αρμοδιότητες: Ανάπτυξη συνεργασίας και υποστήριξη δικτύου επιχειρήσεων, καταναλωτών και συνεργατών στην ευρύτερη περιοχή διαμονής τους. Προσόντα: Εργατικοί, Συνεπείς, Έντιμοι, θα πρέπει να τους διακρίνει πνεύμα ομαδικότητας, Ανοικτόμυαλοι. Δεν απαιτείται προϋπηρεσία, παρέχεται συνεχής εκπαίδευση και υποστήριξη και εργαλεία ανάπτυξης της organization τους. Αξιοκρατικό πλάνο αμοιβών με κλιμακωτές αποδόσεις. Εκδήλωση ενδιαφέροντος [email protected]

Τοποθεσία

Απαιτούμενα Στοιχεία

Προϋπηρεσία

0 Χρόνια

Εμπειρία

0 Χρόνια

Δεξιότητες