Πρωτοποριακή

Πλατφόρμα

Εύρεσης Εργασίας

Η προώθηση του iHireYou

To iHireYou έχει χαρακτηριστεί ως καινοτόμος ιδέα τόσο από εφημερίδες-ιστοτόπους όσο και από εκμπομπές της τηλεόρασης. Καμία ιστοσελίδα στην Ελλάδα δεν λειτουργεί με βάση την φιλοσοφία του iHireYou.


Τηλεόραση


Εφημερίδες-Websites