Πληροφορίες

Στοιχεία

Όνομα: Γεώργιος
Επίθετο: Δάτσης
Ηλικία: 43 Ετών

Επικοινωνία

Δεξιότητες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Κατάσταση

Διαθεσιμος

Σπουδές

Σχολή: Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης
Τμήμα: Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας: Τμήμα Ζωϊκής Παραγωγής


Κατάσταση

Απόφοιτος

Ξένες Γλώσσες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Απασχόληση

Ελεγκτής Ολικής Ποιότητας

Εμπειρία

Προϋπηρεσία: Ναι
Χρόνια: 13