Πληροφορίες

Στοιχεία

Όνομα: Κατερίνα
Επίθετο: Μπούσδρα
Ηλικία: 24 Ετών

Επικοινωνία

Δεξιότητες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Κατάσταση

Διαθεσιμος

Σπουδές

Σχολή: Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
Τμήμα: Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών


Κατάσταση

Απόφοιτος

Ξένες Γλώσσες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Απασχόληση

Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός

Εμπειρία

Προϋπηρεσία: Ναι
Χρόνια: 1