Πληροφορίες

Στοιχεία

Όνομα: Δήμητρα
Επίθετο: Αγγελή
Ηλικία: 25 Ετών

Επικοινωνία

Δεξιότητες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Κατάσταση

Διαθεσιμος

Σπουδές

Σχολή: Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Τμήμα: Σχολή Θετικών Επιστημών: Τμήμα Μαθηματικών


Κατάσταση

Απόφοιτος

Ξένες Γλώσσες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Απασχόληση

Μαθηματικός

Εμπειρία

Προϋπηρεσία: Οχι
Χρόνια: 0