Πληροφορίες

Στοιχεία

Όνομα: Simela
Επίθετο: Moisiadoy
Ηλικία: 23 Ετών

Επικοινωνία

Δεξιότητες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Κατάσταση

Διαθεσιμος

Σπουδές

Σχολή: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Τμήμα: Τμήμα Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης - Κομοτηνή


Κατάσταση

Απόφοιτος

Ξένες Γλώσσες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Απασχόληση

Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία

Εμπειρία

Προϋπηρεσία: Οχι
Χρόνια: 0