Πληροφορίες

Στοιχεία

Όνομα: Filippos
Επίθετο: Stamatopoulos
Ηλικία: 21 Ετών

Επικοινωνία

Δεξιότητες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Κατάσταση

Διαθεσιμος

Σπουδές

Σχολή: Πανεπιστήμιο Πατρών
Τμήμα: Πολυτεχνική Σχολή: Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών


Κατάσταση

Φοιτητής

Ξένες Γλώσσες

Απασχόληση

Πιλότος

Εμπειρία

Προϋπηρεσία: Οχι
Χρόνια: 0