Πληροφορίες

Στοιχεία

Όνομα: Andry
Επίθετο: Halka
Ηλικία: 35 Ετών

Επικοινωνία

Δεξιότητες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Κατάσταση

Διαθεσιμος

Σπουδές

Σχολή: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα: Τμήμα Στατιστικής


Κατάσταση

Απόφοιτος

Ξένες Γλώσσες

Απασχόληση

Στατιστικολόγος

Εμπειρία

Προϋπηρεσία: Ναι
Χρόνια: 0