Πληροφορίες

Στοιχεία

Όνομα: Νικόλαος
Επίθετο: Χατζής
Ηλικία: 37 Ετών

Επικοινωνία

Δεξιότητες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Κατάσταση

Διαθεσιμος

Σπουδές

Σχολή: Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα: Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών: Τμήμα Οικονομικών Επιστημών


Μεταπτυχιακό

Staffordshire University:Master in Business Administration

Κατάσταση

Απόφοιτος

Ξένες Γλώσσες

Απασχόληση

Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών

Εμπειρία

Προϋπηρεσία: Ναι
Χρόνια: 12