Πληροφορίες

Στοιχεία

Όνομα: Αγγελική
Επίθετο: Μήτρου
Ηλικία: 0 Ετών

Επικοινωνία

Δεξιότητες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Κατάσταση

Διαθεσιμος

Σπουδές

Σχολή: Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
Τμήμα: Σχολή Επιστημών Αγωγής: Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών


Κατάσταση

Απόφοιτος

Ξένες Γλώσσες

Απασχόληση

Βρεφοκόμος

Εμπειρία

Προϋπηρεσία: Ναι
Χρόνια: 2