Πληροφορίες

Στοιχεία

Όνομα: Nina
Επίθετο: Keremidchieva
Ηλικία: 48 Ετών

Επικοινωνία

Δεξιότητες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Κατάσταση

Διαθεσιμος

Σπουδές

Σχολή: Χωρίς Φοίτηση σε κάποιο ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ
Τμήμα:


Κατάσταση

Απόφοιτος

Ξένες Γλώσσες

Δεν υπάρχουν πληροφορίες

Απασχόληση

Νοσοκόμος-Νοσηλευτής

Εμπειρία

Προϋπηρεσία: Ναι
Χρόνια: 7